Αρχείο για Αύγουστος 2010

graffiti και animation στον δημόσιο χώρο…BLU!!!

2 Αυγούστου, 2010

Αυτό είναι επέμβαση στον δημόσιο χώρο…φαντασία, παιχνίδι, κοινωνική ευαισθησία.
PS. Για να δείτε όλη την τέχνη και τα προηγούμενα βίντεο του BLU …www.blublu.org/

graffiti και animation στο δημόσιο χώρο..(BLU!!!)

2 Αυγούστου, 2010

Αυτό είναι επέμβαση στον δημόσιο χώρο…φαντασία, παιχνίδι, κοινωνική ευαισθησία.
PS. Για να δείτε όλη την τέχνη και τα προηγούμενα βίντεο του BLU …www.blublu.org/